WACHTTOREN (stichting bouwloods utrecht)

Vanaf 2008 tot half 2009 namens Stichting Bouwloods nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de reconstructie van een wachttoren. Aan de hand van overleg met medewerkers van de archeologische dienst van de gemeente utrecht, de opdrachtgever en een constructeur heb ik wat constructieschetsen gemaakt welke weer hebben geresulteerd in een 1 op 10 schaalmodel.

Naar alle waarschijnlijkheid zal in het najaar van 2009 worden begonnen met de bouw van de wachttoren en zal deze in de loop van 2010 het Leidse Rijn park van Utrecht gaan sieren

.