GESCHIEDENIS

In de jaren 90 ben ik als ploegbaas aan de slag gegaan bij een leer/werkproject waar een reconstructie werd gebouwd van een 18e eeuws statenjacht. Met een klein ploegje medewerkers vervaardigde ik daar onderdelen (voornamelijk uit europees eik) ten behoeve van bovenstaand schip.

De hoeveelheid vaardigheden die ik bij dit project heb opgedaan zijn ontelbaar. Om te noemen het gebruik van modern, maar ook allerlei soorten traditioneel materiaal en gereedschap. Het afschrijven, stellen, opvoeren en pasmaken van hout in de meest vreemde vormen en maten. Het mezelf verder ontwikkelen in doelbewust en probleemoplossend gericht werken.

Na oplevering van het Utrechts statenjacht ben ik als molenmaker gaan werken bij het hoogheemraadschap welk de molens van Kinderdijk in bezit had. Hier heb ik kennis kunnen maken met een andere kant van de cultureel historische zijde van de houtbouw, te weten Nederlands trots: windmolens.

Waar bij het statenjacht voor mij de hoofdzaak lag op het bouwen zelf, kwam er als molenmaker een aspect bij. Te weten het gedrag van het bouwwerk. Een windmolen is een soort klok welke gaat of staat bij de juiste afstelling, gebruikte houtsoorten en bovenal de invloed van het weer. Het is dus zaak om je er constant van bewust te zijn wat voor een invloeden er op het voorwerp wat je aan het bouwen bent van toepassing zijn en hierop te anticiperen.

De hierboven beschreven vaardigheden kon ik gaan toepassen als medewerker bij Stichting Bouwloods Utrecht. In de combinatiefunktie van leer- en bouwmeester kreeg ik er een aantal, voor mij, nieuwe taken bij. Calculeren, offreren, inkoop, planning, relatiebeheer, bedrijfsontwikkeling en scholing.

Met een groot aantal uitgevoerde en opgeleverde projecten, onder andere bij Bouwloods, heb ik kunnen laten zien dat ik in staat ben om enerzijds op historisch verantwoorde wijze en anderzijds op een hedendaagse, aan huidige normen gerelateerde, manier kwalitatief goed en mooi werk af te leveren.